People

Group Leader:

Radek Łapkiewicz

Students:

Alexander Krupiński-Ptaszek

Wiktor Szadowiak

Jerzy Szuniewicz

Piotrek Węgrzyn

Wojciech Zwoliński