People

Group Leader:

Radek Łapkiewicz

PhD student:

Sanjukta Kundu

Students:

Alexander Krupiński-Ptaszek

Stanisław Kurdziałek

Adrian Makowski

Wiktor Szadowiak

Jerzy Szuniewicz

Aleksandra Środa